Quyền và trách nhiệm của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán được quy định thế nào?

Ngày hỏi:01/01/2017

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Hoàng Phong. Vừa qua công ty tôi có một đợt kiểm tra kế toán. Đoàn kiểm tra yêu cầu chúng tôi các tài liệu kế toán. Tôi cảm thấy đấy là những tài liệu riêng của công ty tại sao lại phải đưa ra. Đoàn kiểm tra nói chúng tôi có trách nhiệm phải cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra. Vậy điều mà đoàn kiểm tra nói có đúng hay không? Công ty tôi có những quyền và trách nhiệm gì khi kiểm tra kế toán? Văn bản nào quy định về điều đó. Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi! Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền và trách nhiệm của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán được quy định tại Điều 38 Luật kế toán 2015 như sau:

   Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có trách nhiệm sau đây:

   - Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra;

   - Thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế toán.

   Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có các quyền sau đây:

   - Từ chối việc kiểm tra nếu thấy việc kiểm tra không đúng thẩm quyền quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 34 hoặc nội dung kiểm tra không đúng với quy định tại Điều 35 của Luật này;

   - Khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp không đồng ý với kết luận của đoàn kiểm tra kế toán.

   Như vậy, việc đoàn kiểm tra yêu cầu công ty bạn cung cấp các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra là hoàng toàn đúng với quy định của pháp luật.

   Trên đây là các quy định về quyền và trách nhiệm của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật kế toán 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn