Quyết định kiểm toán phải có các nội dung nào?

Ngày hỏi:05/10/2018

Tôi có một chút thắc mắc cần giải đáp, tôi đang tìm hiểu các quy định về kiểm toán Nhà nước. Anh chị cho tôi hỏi căn cứ ban hành và nội dung phải có trong quyết định kiểm toán Nhà nước theo quy định của pháp luật. Mong anh chị tư vấn giúp tôi, cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyết định kiểm toán phải có các nội dung nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định Tại Điều 30 và Điều 31 Luật kiểm toán nhà nước 2015 thì:

   Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định kiểm toán khi có một trong các căn cứ sau đây:

   - Kế hoạch kiểm toán hằng năm của Kiểm toán nhà nước;

   - Yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

   - Đề nghị của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 10 của Luật này và được Tổng Kiểm toán nhà nước chấp nhận.

   Quyết định kiểm toán bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Căn cứ pháp lý để thực hiện cuộc kiểm toán;

   b) Đơn vị được kiểm toán;

   c) Mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán;

   d) Địa điểm kiểm toán, thời hạn kiểm toán;

   đ) Trưởng Đoàn kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán.

   - Quyết định kiểm toán phải được gửi cho đơn vị được kiểm toán và các thành viên Đoàn kiểm toán chậm nhất là 03 ngày làm việc và phải được công bố chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ký, trừ trường hợp kiểm toán đột xuất.

   - Trong quá trình thực hiện kiểm toán, nếu cần phải thay đổi nội dung, phạm vi, địa điểm, thời hạn kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán thì Tổng Kiểm toán nhà nước phải quyết định bằng văn bản và gửi cho đơn vị được kiểm toán và các thành viên Đoàn kiểm toán theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

   Trên đây là nội dung tư vấn về căn cứ và nội dung của quyết định Kiểm toán Nhà nước

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn