Sử dụng hóa đơn đặt in

Ngày hỏi:18/07/2014
Công ty tôi thành lập chi nhánh ngoại tỉnh đăng ký hạch toán trực thuộc chi nhánh có được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng riêng không

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 8 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định.

   “Điều 8. Tạo hoá đơn đặt in

   1. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in:

   a) Tổ chức kinh doanh mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hoá đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

   b) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế hướng dẫn tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư này được tạo hoá đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

   Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)…”.

   Căn cứ quy định trên. Công ty bạn thành lập chi nhánh ngoài tỉnh chi nhánh đăng ký hạch toán phụ thuộc. Nếu chi nhánh phát sinh hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ thì được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn