Sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp bao gồm những hành vi nào?

Ngày hỏi:16/02/2019

Gần đây tôi thấy có rất nhiều đơn vị, công ty thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng chuẩn quy định. Nhưng cũng có một số đơn vị, công ty sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp là hành vi như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có quy định về hành vi sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp như sau:

   Sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp bao gồm các hành vi sau:

   - Sử dụng hóa đơn điện tử khi không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế;

   - Gửi hóa đơn điện tử khi chưa có mã của cơ quan thuế để gửi cho người mua đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

   - Gửi hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế cho người mua sau khi có thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn