Sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì có phải hủy hóa đơn giấy tồn không?

Ngày hỏi:21/10/2019

Khi sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì doanh nghiệp có phải hủy hóa đơn giấy tồn chưa sử dụng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định: Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).

   Như vậy, khi sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì những hóa đơn giấy còn tồn của doanh nghiệp phải hủy.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn