Sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được của Kiểm toán nhà nước để trả thu nhập tăng thêm hàng năm

Ngày hỏi:06/03/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được của Kiểm toán nhà nước. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Việc sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được của Kiểm toán nhà nước để trả thu nhập tăng thêm hàng năm được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được của Kiểm toán nhà nước để trả thu nhập tăng thêm hàng năm quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quyết định 653/QĐ-KTNN năm 2010 ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Kinh phí trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động được lấy từ Quỹ tiền lương trả thu nhập tăng thêm hàng năm của cơ quan. Quỹ tiền lương trả thu nhập tăng thêm được tính theo công thức quy định tại điểm g, mục 2, phần II của Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

   - Khi kết thúc năm ngân sách, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm xác định Quỹ tiền lương trả thu nhập tăng thêm của khối cơ quan Kiểm toán Nhà nước; Văn phòng Kiểm toán Nhà nước khu vực có trách nhiệm xác định Quỹ tiền lương trả thu nhập tăng thêm của Kiểm toán Nhà nước khu vực.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn