Tài liệu dùng cho việc thanh toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng tái định cư đối với nguồn vốn quy hoạch

Ngày hỏi:25/02/2019

Tài liệu dùng cho việc thanh toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng tái định cư  đối với nguồn vốn quy hoạch được quy định ra sao? Vấn đề này được pháp luật quy định tại văn bản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài liệu dùng cho việc thanh toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng tái định cư đối với nguồn vốn quy hoạch quy định tại Mục II Thông tư 107/2007/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư phải gửi đến Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản thanh toán các tài liệu cơ sở của dự án (các tài liệu này là bản chính hoặc bản sao y bản chính, chỉ gửi một lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tư, trừ trường hợp phải bổ sung, điều chỉnh), bao gồm:

   - Văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ quy hoạch; dự toán chi phí cho công tác quy hoạch được duyệt.

   - Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

   - Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn