Thẩm quyền quyết định mức trả thu nhập tăng thêm khi sử dụng kinh phí tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước

Ngày hỏi:27/03/2019

Bạn Thành Hưng gửi thắc mắc đển cho Ban biên tập mong nhận được phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Thẩm quyền quyết định mức trả thu nhập tăng thêm khi sử dụng kinh phí tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền quyết định mức trả thu nhập tăng thêm khi sử dụng kinh phí tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quyết định 653/QĐ-KTNN năm 2010 ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Đối với khối cơ quan Kiểm toán Nhà nước, căn cứ vào Quỹ tiền lương trả thu nhập tăng thêm, Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định mức trả thu nhập tăng thêm theo từng nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều này theo đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước và Chủ tịch Công đoàn Kiểm toán Nhà nước.

   - Đối với Kiểm toán Nhà nước khu vực, căn cứ vào Quỹ tiền lương trả thu nhập tăng thêm, Kiểm toán trưởng quyết định mức trả thu nhập tăng thêm theo từng nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều này theo đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước khu vực và Chủ tịch Công đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn