Thời điểm hạch toán

Ngày hỏi:23/09/2015
Kính thưa cục thuế tính Bình Phước! em có thắc mắc về hóa đơn muốn hỏi cục thuế như sau: Công ty em chuyên về xây dưng. tháng 03/2015 có thi công công trình nhung tháng 06/2015 em mới nhận đươc hóa đơn vật liệu, thời điểm xuất hóa đơn là tháng 03/2015 vậy em hạch toán chi phí vào tháng 03/2015 hay tháng 06/2015. còn kê khai thuế em khai bố sung o quý 1 hay đưa vào quý 2 đê kê khai. em xin cảm on

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 8, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT, quy định.

   “Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

   8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

   Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.

   Căn cứ công văn số 1818/TCT-KK ngày 19/5/2014 của Tổng cục Thuế.

   Căn cứ quy định và hướng dẫn trên. Trường hợp quý II/2015 Công ty bạn mới nhận được hoá đơn đầu vào xuất trong tháng 3/2015, trường hợp này Công ty được được kê khai khấu trừ hoá đơn trên vào hồ sơ khai thuế GTGT quý II/2015 và khai vào hồ sơ quyết toán thuế TNDN kỳ tính thuế năm 2015.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn