Thời gian công tác về để cấp chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán phải có xác nhận không?

Ngày hỏi:09/10/2021

Thời gian công tác về tài chính, kế toán để cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán bắt buộc phải có xác nhận của nơi đã từng làm việc không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian công tác về để cấp chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán phải có xác nhận không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 296/2016/TT-BTC có quy định về việc xác định thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:

   - Thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán được tính là thời gian đã làm các công việc liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mà người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đã được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động phù hợp với thời gian làm việc thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó;

   - Thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán được tính cộng dồn kể từ thời điểm được cấp bằng tốt nghiệp đại học đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo nguyên tắc tròn tháng;

   - Thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán phải có xác nhận, đóng dấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đã thực tế làm việc. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán làm việc đã giải thể, phá sản, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình thì phải có Bản giải trình kèm theo các tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị đó như bản sao sổ bảo hiểm xã hội, bản sao hợp đồng lao động, bản sao quyết định tuyển dụng.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì thời gian được xác định thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán để cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán bắt buộc phải có xác nhận, đóng dấu của cơ quan, đơn vị nơi kế toán viên đã thực tế làm việc.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn