Thời hiệu khiếu nại kiểm toán của đơn vị được kiểm toán

Ngày hỏi:23/10/2018

Tôi được biết sau khi nhận được báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán, thì đơn vị thực hiện việc kiểm toán có thể khiếu nại kiểm toán nếu có những căn cứ cho rằng kế quả kiểm toán đó không phù hợp với tình hình thực tế. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Thời hiệu khiếu nại kiểm toán của đơn vị được kiểm toán được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hiệu khiếu nại kiểm toán của đơn vị được kiểm toán quy định tại Điều 12 Quyết định 03/2016/QÐ-KTNN Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   Thời hiệu khiếu nại kiểm toán là 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm toán. Trường hợp đơn vị được kiểm toán không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì lý do khách quan thì thời gian có lý do khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định chấp nhận lý do khách quan.

   Như vậy, thời hiệu để gửi đơn khiểu nại kiểm toán là 30 ngày kể từ ngày đơn vị nhận được báo cáo kiểm toán.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn