Thông tin từ bên ngoài đơn vị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:23/02/2019

Công tác trong ngành Kiểm toán Nhà nước. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thông tin từ bên ngoài đơn vị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông tin từ bên ngoài đơn vị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quyết định 05/2017/QĐ-KTNN Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Cơ quan cấp trên.

   - Cơ quan cấp phát vốn.

   - Cơ quan đã, đang tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

   - Các phương tiện thông tin đại chúng.

   - Các đơn vị khác (nếu có).

   Việc khảo sát và thu thập thông tin thực hiện theo quy định tại Đoạn 13 đến Đoạn 44 CMKTNN 1315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị được kiểm toán tài chính; Đoạn 18 đến Đoạn 20 CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động; Đoạn 10 đến Đoạn 13 của CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ và các quy định khác có liên quan của Kiểm toán nhà nước.

   Lưu ý khi khảo sát, thu thập thông tin phải kết hợp thu thập thông tin để lập KHKT tổng quát và lập KHKT chi tiết.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn