Thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ và các thông tin liên quan việc kiểm toán ngân sách Nhà nước

Ngày hỏi:24/12/2018

Ban biên tập có nhận  được thắc mắc của bạn Hùng Nguyên, tìm hiểu quy định của pháp luật về kiểm toán việc thu chi của ngân sách nhà nước. Ban có thắc mắc sau mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ và các thông tin liên quan việc kiểm toán ngân sách Nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ và các thông tin liên quan việc kiểm toán ngân sách Nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước. Cụ thể như sau:

   a) Thông tin liên quan đến môi trường kiểm soát

   - Cơ chế phân cấp quản lý tại các đơn vị được kiểm toán;

   - Các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, chính sách, chế độ của Chính phủ điều chỉnh hoạt động quản lý, điều hành thu, chi ngân sách năm được kiểm toán.

   b) Thông tin liên quan đến công tác kế toán

   - Hệ thống chế độ kế toán áp dụng;

   - Tổ chức bộ máy kế toán và tình hình chấp hành chế độ kế toán;

   - Quy trình các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu và các sự kiện từ khi phát sinh đến khi lập Báo cáo quyết toán NSNN;

   - Các hoạt động, các giao dịch... có ảnh hưởng quan trọng đến Báo cáo quyết toán NSNN.

   c) Thông tin liên quan đến các thủ tục kiểm soát

   - Thu thập thông tin về các thủ tục kiểm soát chủ yếu liên quan đến lập, chấp hành, quyết toán thu, chi NSNN của đơn vị;

   - Các quy định về tổ chức hoạt động và các quy chế, quy định về kiểm tra, giám sát của đơn vị trong công tác lập Báo cáo quyết toán NSNN.

   d) Các thông tin khác cần thu thập

   - Những sai sót được phát hiện, các ghi nhớ từ các cuộc kiểm toán trước; các kết quả, kiến nghị kiểm toán liên quan năm được kiểm toán;

   - Những vấn đề thanh tra, kiểm tra đã có kết luận liên quan đến hoạt động trong thời kỳ được kiểm toán; …

   - Những thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm...

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn