Thông tin về tình hình tài chính của đơn vị khi thu thập thông tin khi kiểm toán Ngân sách nhà nước

Ngày hỏi:25/01/2019

Thông tin về tình hình tài chính của đơn vị khi thu thập thông tin khi kiểm toán Ngân sách nhà nước bao gồm những thông tin nào? Tôi mong sớm nhận được phản hồi về thắc mắc trên từ Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông tin về tình hình tài chính của đơn vị khi thu thập thông tin khi kiểm toán Ngân sách nhà nước bao gồm những thông tin quy định tại Mục I Điều 6 Quyết định 02/2013/QĐ-KTNN năm 2013 về Quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   1.3.1. Chi đầu tư phát triển

   Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

   - Nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn cho đầu tư xây dựng;

   - Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trong năm;

   - Công tác đấu thầu và chỉ định thầu các dự án (chi tiết số liệu và tình hình theo từng dự án);

   - Tình hình cấp phát, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng (tổng hợp toàn ngành và chi tiết cho từng chủ đầu tư, ban quản lý dự án và từng dự án).

   Chi hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước: dự toán và quyết toán theo từng nội dung chi.

   Chi đầu tư phát triển khác: kế hoạch, dự toán và quyết toán theo từng nội dung chi.

   1.3.2. Thu và chi thường xuyên: dự toán, quyết toán thu, chi phân theo các cấp, các đơn vị dự toán.

   1.3.3. Chi chương trình mục tiêu:

   - Nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn của các chương trình mục tiêu do bộ quản lý thực hiện;

   - Dự toán và quyết toán chi chương trình mục tiêu do các ban quản lý của bộ, ngành thực hiện.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn