Thu hồi, điều chỉnh hóa đơn GTGT

Ngày hỏi:18/11/2014
Kính gởi cục thuế Bình Phước, Ngày 6/11 công ty tôi có xuất hóa đơn GTGT cho bên mua. Đến ngày 17/11 bên mua báo lại hóa đơn ghi sai địa chỉ. Vì 2 bên chưa kê khai thuế hóa đơn này của tháng 11 nên tôi làm Biên bản thu hồi và xuất lại hóa đơn mới thay thế vào ngày 17/11 cho bên mua, hóa đơn sai tôi hủy kẹp vào cuốn hóa đơn. Vậy tôi làm có đúng không? Nếu trường hợp cả 2 bên đã kê khai hóa đơn sai thì lập Biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh? Hay là khi sai tên công ty, mã số thuế, địa chỉ mà không thay đổi doanh thu và thuế chỉ cần biên bản điều chỉnh, không cần thu hồi và xuất hóa đơn thay thế? Tôi có đọc thông tư 39 nhưng vẫn chưa rõ về trường hợp này. Kinh mong Quý cơ quan hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, quy định:

   “Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

   1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

   2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

   3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

   4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Đơn vị thực hiện điều chỉnh hóa đơn lập sai như trình bày là đúng với quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Trường hợp trên hóa đơn ghi sai các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế…, không sai lệch các chỉ tiêu như giá bán chưa thuế, thuế GTGT… thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót và bên bán xuất lại hoá đơn.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn