Thu thập thông tin về tình hình kinh tế, xã hội và tổng quát về NSNN được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:24/12/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quyết toán ngân sách Nhà nước. Tôi có thắc mắc sau tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Việc thu thập thông tin về tình hình kinh tế, xã hội và tổng quát về NSNN được quy định như thế nào?

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thu thập thông tin về tình hình kinh tế, xã hội và tổng quát về NSNN được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Thu thập thông tin về tình hình kinh tế, xã hội và tổng quát về NSNN được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước. Cụ thể như sau:

   - Thông tin khái quát về những yếu tố có tác động đến kinh tế trong nước (tăng trưởng, lạm phát, khủng hoảng, dịch bệnh...);

   - Tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về chính sách tài khóa, tiền tệ và các giải pháp để quản lý, điều hành NSNN, phát triển kinh tế - xã hội...;

   - Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong nước như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm được kiểm toán và các năm trước; tỷ lệ huy động thuế, phí vào NSNN trên GDP; cán cân thương mại, cán cân thanh toán; tổng kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu của một số ngành chủ yếu; số liệu về nợ công, nợ nước ngoài của Quốc gia và mức độ an toàn tài chính...;

   - Thông tin tổng quát về NSNN năm được kiểm toán: Tổng thu, tổng chi NSNN, bội chi, bội thu, kết dư NSNN, tỷ lệ thực hiện so với dự toán theo nghị quyết của Quốc hội;

   - Thông tin tổng quát về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia; kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm quốc gia liên quan đến năm được kiểm toán.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn