Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Ngày hỏi:15/11/2019

Công ty tôi là công ty kế toán, do mưa bão nên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bị hoãn. Vậy công ty tôi có được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không? Nếu được thì thực hiện thủ tục gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 63 Luật kế toán 2015 quy định các trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kế toán, cụ thể như sau:

   - Có sự thay đổi về tên, người đại diện theo pháp luật, giám đốc, tổng giám đốc và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam;

   - Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bị mất hoặc bị hư hỏng.

   Như vậy, khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bị hư hỏng thì sẽ được cấp lại.

   Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

   *Cơ sở pháp lý.

   - Luật kế toán 2015;

   - Thông tư 297/2016/TT-BTC;

   - Thông tư 271/2016/TT-BTC.

   *Hồ sơ.

   - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 297/2016/TT-BTC.

   - Các tài liệu khác liên quan đến việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (nếu có).

   *Nơi nộp.

   => Bộ tài chính.

   *Thời gian giải quyết.

   => Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   *Phí cấp lại.

   => Không thu phí đối với trường hợp mất, hư hỏng.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn