Thủ tục để doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Ngày hỏi:28/12/2015
Để sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục gì?

  Nội dung này được Cục Thuế thành phố Cần Thơ tư vấn như sau:

  • Để đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục sau:

   1. Doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (https:// Laphoadon.gdt.gov.vn) để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, nội dung đăng ký bao gồm:

   - Đăng ký sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế.

   - Đăng ký chứng thư số để ký điện tử trên hóa đơn và giao dịch với cơ quan thuế. Doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng một hoặc nhiều chứng thư số.

   2. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký của doanh nghiệp, cơ quan thuế gửi Thông báo tới địa chỉ thư điện tử của doanh nghiệp về việc chấp nhận hay không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế:

   - Trường hợp chấp nhận, cơ quan thuế thông báo thông tin về tài khoản (tài khoản cấp 1) và mật khẩu của doanh nghiệp.

   - Trường hợp không chấp nhận, cơ quan thuế thông báo lý do không chấp thuận cho doanh nghiệp.

   3. Sau khi nhận được thông báo chấp nhận về việc đăng ký sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế, doanh nghiệp truy cập phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) thực hiện đăng nhập và đăng ký phát hành cho hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế. Sau khi đăng ký phát hành hành công, doanh nghiệp có thể phát hành ngay hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế.

   (Căn cứ Điều 6 Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015)


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Cần Thơ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn