Thực hiện Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn kiểm toán Nhà nước

Ngày hỏi:25/07/2018

Thực hiện Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn kiểm toán nhà nước quy định như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi là Minh Quyết tìm hiểu quy định của pháp luật về kiểm soát chất lượng kiểm toán của đoàn kiểm toán nhà nước. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là: Thực hiện Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn kiểm toán nhà nước được quy định ra sao? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thực hiện Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn kiểm toán nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 35 Quyết định 558/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Căn cứ Kế hoạch kiểm soát việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn KTNN trong kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm được phê duyệt, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán giao nhiệm vụ kiểm soát cho các phòng chuyên môn.

   - Các phòng chuyên môn căn cứ nhiệm vụ được giao và Quyết định kiểm toán, dự thảo Quyết định thành lập Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán, báo cáo Vụ trưởng để trình Tổng KTNN (Mẫu số 08 - Quyết định thành lập Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán kèm theo Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán).

   - Tổng KTNN ký ban hành Quyết định thành lập Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn KTNN.

   - Gửi Quyết định thành lập Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán cho KTNN chuyên ngành, khu vực, Đoàn KTNN.

   - Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán xây dựng kế hoạch kiểm soát chi tiết, trình Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán xem xét, phê duyệt trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày ký Quyết định thành lập Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán; kế hoạch kiểm soát chi tiết phải nêu rõ các tổ kiểm toán được kiểm soát trực tiếp và các tổ kiểm toán thực hiện giám sát theo Tiểu Mục 2, Mục 1, Chương III của Quy chế này (Mẫu số 04 - Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn KTNN kèm theo Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán).

   - Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán ký phê duyệt kế hoạch kiểm soát chi tiết.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về thực hiện Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn kiểm toán nhà nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Điều 32 Quyết định 558/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn