Thuế GTGT (3)

Ngày hỏi:06/05/2015
Xin kính chào cục thuế bình phước công ty tôi đang có một vướng mắc xin được cục thuế giải đáp. công ty tôi kinh doanh vỏ lốp xe và dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ, xin hỏi cục thuế khi công ty tôi thay vỏ xe cho xe của công ty vậy tôi vẫn phải xuất hóa đơn GTGT cho công ty tôi bình thường như cho công ty khác, và chi phí đó công ty tôi tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và đưa vào giá vốn có được không, và phí cầu đường là đã có thuế GTGT 10% Vậy phí cầu đường cty tôi có được khấu trừ thuế đầu vào của ( phí cầu đường đó không) khi cty tôi thực hiện kê khai đúng theo quy định của pháp luật xin cảm ơn cục thuê đã giải đáp giúp cty tôi

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, quy định.

   “7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

   a) Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

   Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa,… bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.

   Căn cứ khoản 5, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT,quy định xác định thuế đầu vào được khấu trừ.

   “Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào là loại được dùng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì cơ sở được căn cứ vào giá đã có thuế và phương pháp tính hướng dẫn tại khoản 12 Điều 7 Thông tư này để xác định giá chưa có thuế và thuế GTGT đầu vào”.

   Căn cứ khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT- BTC, ngày 25/8/2015 của Bộ Tài chính, quy định. :

   “2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

   1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

   b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng….”

   Căn cứ quy định trên. Trường hợp Công ty bạn xuất hàng hoá tiêu dùng nội bộ bạn không xuất hoá đơn. Các khoản chi đáp ứng quy định khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT- BTC nêu trên thì được trừ khi tính thuế TNDN. Trường hợp phí cầu đường là chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì bạn căn cứ vào giá đã có thuế và phương pháp tính hướng dẫn tại khoản 12 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC để xác định giá chưa có thuế và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn