Thuế GTGT (5)

Ngày hỏi:06/03/2014
Căn cứ công văn số 248/TB-CT ngày 19/02/2014 của Cục Thuế Bình Phước. Công ty cổ phần Fococev Bình Phước thuộc ngành nghề sản xuất tinh bột sắn. Trong tháng 1 năm 2014 đã mua hàng hoá là củ sắn tươi của Công ty TNHH MTV Danh Nông. Bên Công ty TNHH MTV Danh Nông đã lập hoá đơn thuế GTGT 5%. Số hoá đơn mà Công ty TNHH MTV Danh Nông đã lập cho Công ty Cổ phần Fococev Bình Phước tổng cộng 14 bảng. Để cho tiện lợi trong việc điều chỉnh giữa người bán và người mua. Bên bán sẽ làm biên bản huỷ số hoá đơn trên sau đó bên bán sẽ lập lại 01 bảng khác cho bên mua với tổng giá trị của 14 hoá đơn đã lập. Như vậy có phù hợp với chính sách thuế không ?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 5, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định:

   “Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

   Trường hợp sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã lập hoá đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hoá đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản này”.

   Căn cứ Điều 18, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định:

   “Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập

   1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

   2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

   3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Bên bán xuất cho bên mua 14 hóa đơn GTGT sai thuế suất thuế GTGT nếu chưa giao hàng hóa hoặc bên bán và bên mua chưa kê khai thuế thì bên bán và bên mua phải lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Bên bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định. Trường hợp việc mua bán hàng hóa theo 14 hóa đơn GTGT trên tại cùng 1 thời điểm thì bên bán có thể lập lại hóa đơn tổng cộng cho các hóa đơn cũ. Trường hợp không cùng một thời điểm thì bên bán phải lập lại từng hóa đơn theo quy định.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn