Thuế GTGT của phần lãi vay vượt mức quy định

Ngày hỏi:06/03/2014
2% một tháng, cty này xuất hóa đơn gtgt cho cty của tôi, tất cả các hóa đơn này tôi đã khai báo, và khấu trừ thuế bình thường. Tôi xin hỏi phần thuế gtgt của phần lãi vay vượt mức quy định có được khấu trừ thuế không? và nếu không tôi phải điều chỉnh bổ sung như thế nào?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm b, khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

   “Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng”.

   Căn cứ khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Khoản tiền lãi vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Đơn vị kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với khoản lãi vay trên là không đúng quy định. Trường hợp này đơn vị bạn phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT (giảm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ). Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định cụ thể tại khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, đề nghị bạn căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị bạn để thực hiện.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn