Thuế GTGT và thuế xuất khẩu

Ngày hỏi:24/09/2015
Cục thuế Bình Phước Tôi đang chuẩn bị thành lập công ty. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại hạt điều nhân. Hỏi: Tôi mua hạt điều nhân của các cá nhân, công ty trên địa bàn để về bán lại cho các công ty xuất khẩu và các cá nhân, công ty trong nước. thuế GTGT sẽ áp dụng đối với công ty tôi như thế nào. 2. Nếu tôi trực tiếp xuất khẩu thì thuế GTGT và thuế xuất khẩu như thế nào. Trân trọng!

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 5, Điều 5; Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Trường hợp, Công ty bạn nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt là hạt điều nhân xô chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

   Trường hợp Công ty bạn bán các sản phẩm nêu trên cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

   Trường hợp, Công ty bạn nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bán sản phẩm nêu trên ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

   Công ty bạn trực tiếp xuất khẩu sản phẩm trên thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 nêu trên.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn