Thuê kế toán dịch vụ nếu sai sót ai chịu trách nhiệm?

Ngày hỏi:29/03/2019

Hiện đang làm việc tại một công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán. Ban biên tập cho tôi hỏi trong trường hợp nếu thuê dịch vụ kế toán bên ngoài nếu trong quá trình làm công tác kế toán tại công ty có thuê dịch vụ. Nếu trong quá trình làm có sai sót thì ai chịu trách nhiệm pháp lý? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thuê kế toán dịch vụ nếu sai sót ai chịu trách nhiệm?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 56 Luật kế toán 2015 thì trách nhiệm chỉ được ràng buộc khi bên công ty bạn và người được thuê làm dịch vụ kế toán có giao kết hợp đồng dịch vụ. Có quy định về vấn đề bạn thắc mắc như sau:

   - Đơn vị kế toán được ký hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

   - Việc thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

   - Đơn vị kế toán thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực mọi thông tin, tài liệu liên quan đến công việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng và thanh toán đầy đủ, kịp thời phí dịch vụ kế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

   - Người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này.

   - Doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán và người được thuê làm kế toán, làm kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu kế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

   Như vậy theo quy định trên thì trách nhiệm pháp lý trong quá trình làm công tác kế toán giữa bên thuê kế toán và bên cung cấp dịch vụ kế toán được cụ thể hóa trong hợp đồng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn