Thuê tài sản, dịch vụ tài sản công của Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:09/03/2020

Hiện đang là kế toán tại một đơn vị kiểm toán. Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc thuê tài sản, dịch vụ tài sản công của Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thuê tài sản, dịch vụ tài sản công của Kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 6 Quyết định 1930/QĐ-KTNN năm 2019, cụ thể như sau:

   - Tổng Kiểm toán nhà nước: Quyết định thuê trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, dịch vụ và tài sản khác phục vụ hoạt động của Kiểm toán nhà nước có mức giá thuê từ 500 triệu đồng/01 lần thuê trở lên.

   - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Văn phòng: Quyết định thuê trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, dịch vụ và tài sản khác phục vụ hoạt động của Kiểm toán nhà nước có mức giá thuê từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 lần thuê.

   - Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng các Kiểm toán nhà nước khu vực, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp: Quyết định thuê trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, dịch vụ và các tài sản khác phục vụ hoạt động của đơn vị có mức giá thuê dưới 200 triệu đồng/01 lần thuê.

   - Trình tự, thủ tục thuê tài sản được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Điều 4 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn