Tiêu chuẩn của kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng

Ngày hỏi:06/10/2016

Tiêu chuẩn của kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Linh Nhi, quê ở Trà Vinh. Hiện nay, tôi muốn làm kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng. Tuy nhiên lại không rõ phải đáp ứng những điều kiện gì? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Địa chỉ email của tôi là nhi***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn của kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng đã được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định 84/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, tiêu chuẩn của kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng được quy định như sau:

   Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Luật kiểm toán độc lập, kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận phải có các tiêu chuẩn sau:

   1. Có tên trong danh sách kiểm toán viên đủ Điều kiện hành nghề kiểm toán trong kỳ chấp thuận được Bộ Tài chính công khai tại thời Điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán.

   2. Có ít nhất 24 tháng thực tế hành nghề kiểm toán tại Việt Nam tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ Điều kiện hành nghề kiểm toán đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về tiêu chuẩn của kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 84/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn