Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

Ngày hỏi:07/07/2014

Tôi đang công tác trong cơ quan hành chính sự nghiệp, làm kế toán. Công việc này tôi đã phụ trách nhiều năm. Nay xin hỏi các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng được quy định như thế nào. Mong luật gia quan tâm trả lời

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành: Về tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng được quy định: Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đối với đơn vị kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên. Về thời gian công tác thực tế làm kế toán: Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên phải có thời gian công tác thực tế kế toán từ 2 năm trở lên. Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trung cấp hoặc cao đẳng phải có thời gian công tác thực tế kế toán từ 3 năm trở lên. Về điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng: Có đủ tiêu chuẩn quy định như đã nêu ở phần tiêu chuẩn. Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành. Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật Kế toán.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn