Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gồm những tổ chức nào?

Ngày hỏi:16/02/2019

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Thu Hương, là nhân viên văn phòng đang làm việc tại Hà Nội. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gồm những tổ chức nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gồm những tổ chức quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Cụ thể như sau:

   - Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử;

   - Tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và các dịch vụ khác liên quan đến hóa đơn điện tử.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn