Trách nhiệm của các bộ phận, đơn vị được kiểm toán về hoạt động của kiểm toán nội bộ

Ngày hỏi:04/10/2021

Liên quan đến hoạt động của kiểm toán nội bộ. Cho hỏi: Trách nhiệm của các bộ phận, đơn vị được kiểm toán về hoạt động của kiểm toán nội bộ được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của các bộ phận, đơn vị được kiểm toán về hoạt động của kiểm toán nội bộ
   (ảnh minh họa)
  • Trách nhiệm của các bộ phận, đơn vị được kiểm toán về hoạt động của kiểm toán nội bộ được quy định tại Điều 27 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 66/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   - Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho công việc của kiểm toán nội bộ theo yêu cầu của bộ phận kiểm toán nội bộ một cách trung thực, chính xác, không được che giấu thông tin.

   - Thông báo ngay cho bộ phận kiểm toán nội bộ khi phát hiện những yếu kém, tồn tại, các sai phạm, rủi ro, thất thoát lớn về tài sản hoặc nguy cơ thất thoát tài sản.

   - Thực hiện những kiến nghị đã thống nhất với bộ phận kiểm toán nội bộ hoặc theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc/Giám đốc.

   - Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để bộ phận kiểm toán nội bộ làm việc đạt hiệu quả cao nhất.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn