Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có chức năng kiểm toán trong thực hiện kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:22/03/2017

Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có chức năng kiểm toán trong thực hiện kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Tôi nghe nói mới có hướng dẫn mới về lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước. Tôi có thắc mắc như trên. Cho tôi hỏi luôn văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Trần Hoàng Minh Trí, địa chỉ mail minhtri****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có chức năng kiểm toán trong thực hiện kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước được hướng dẫn tại Điều 8 Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN (Có hiệu lực từ 05/05/2017), theo đó:

   Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có chức năng kiểm toán

   1. Tổ chức thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin về đầu mối, đơn vị thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị và kế hoạch kiểm toán qua các năm.

   2. Phổ biến, quán triệt các quan điểm, định hướng về xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước và các văn bản có liên quan tới toàn thể công chức, kiểm toán viên trong đơn vị.

   3. Tổ chức xây dựng dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của đơn vị.

   4. Chủ động phối hợp với Vụ Tổng hợp, các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có liên quan trong quá trình tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán năm; hoàn thiện, bổ sung kế hoạch kiểm toán năm của đơn vị theo định hướng, chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.

   5. Chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về chất lượng và tiến độ xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của đơn vị.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có chức năng kiểm toán trong thực hiện kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước, được quy định tại Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn