Trách nhiệm của chi cục Thuế địa phương trong quản lý hóa đơn, chứng từ điện tử

Ngày hỏi:06/08/2021

Tôi muốn hỏi, sắp tới đây không biết chi cục Thuế địa phương có trách nhiệm gì trong quản lý hóa đơn, chứng từ điện tử?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 57 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/07/2022) quy định về trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý hóa đơn, chứng từ điện tử trong đó:

   Chi cục Thuế địa phương có trách nhiệm:

   - Kiểm tra việc sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; sử dụng chứng từ điện tử trong phạm vi được phân cấp quản lý thuế;

   - Theo dõi, kiểm tra hoạt động hủy hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính trong phạm vi được phân cấp quản lý thuế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn