Trách nhiệm của đơn vị chủ trì kiểm toán trong hoạt động khiếu nại kiểm toán

Ngày hỏi:23/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thành Hưng, hiện tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động khiếu nại kiểm toán, tôi được biết trong quá trình kiểm toán có thể có đơn vị chủ trì việc kiểm toán và một số đơn vị có trách nhiệm liên quan. Có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Trách nhiệm của đơn vị chủ trì kiểm toán trong hoạt động khiếu nại kiểm toán quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của đơn vị chủ trì kiểm toán trong hoạt động khiếu nại kiểm toán quy định tại Khoản 2 Điều 21 Quyết định 03/2016/QÐ-KTNN Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Tổ chức tiếp nhận văn bản của đơn vị được kiểm toán theo Điều 22 quy định này;

   - Phân tích, nghiên cứu để: phân loại; xử lý theo Điều 23, Điều 24 Quy định này;

   - Lập hồ sơ gồm: Văn bản của đơn vị được kiểm toán; phiếu đề xuất xử lý theo Mẫu số 01/KN; tuỳ theo các trường hợp cụ thể lập công văn hướng dẫn gửi đơn khiếu nại đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo Mẫu số 02/KN hoặc tùy theo các trường hợp lập thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết khiếu nại theo Điều 25 Quy định này (Mẫu số 03/KN, Mẫu số 04/KN); các tài liệu, bằng chứng liên quan;

   - Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý, trường hợp phức tạp không quá 45 ngày, đơn vị tổ chức kiểm tra, xác minh; dự kiến phương án trả

   lời, lập dự thảo quyết định theo Điều 26, Điều 27, Điều 28 Quy định này;

   - Tùy từng trường hợp theo phân cấp, gửi hồ sơ đến Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế để theo dõi, tổng hợp hoặc phối hợp tham gia giải quyết theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn