Trách nhiệm của Phòng Tổng hợp trong việc trình Lãnh đạo KTNN CNIa hồ sơ giải quyết công việc

Ngày hỏi:19/12/2018

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về hoạt động của cơ quan Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia. Anh chị cho tôi hỏi trách nhiệm của Phòng Tổng hợp trong việc trình Lãnh đạo KTNN CNIa hồ sơ giải quyết công việc được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 14 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia ban hành kèm theo Quyết định 1561/QĐ-KTNN năm 2018, quy định trách nhiệm của Phòng Tổng hợp trong việc trình Lãnh đạo KTNN CNIa hồ sơ giải quyết công việc như sau:

   - Phòng Tổng hợp tiếp nhận, kiểm tra và trình Lãnh đạo KTNN CNIa hồ sơ trình giải quyết công việc của các phòng, các đơn vị có liên quan;

   - Khi nhận được hồ sơ trình giải quyết công việc, Phòng Tổng hợp có nhiệm vụ kiểm tra về trình tự, thủ tục của hồ sơ trình, thể thức văn bản và việc thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN CNIa đối với nội dung của văn bản. Chậm nhất 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ trình, Phòng Tổng hợp có trách nhiệm: Trình Lãnh đạo KTNN CNIa đối với hồ sơ trình đảm bảo trình tự, thủ tục, thể thức, nội dung; chuyển lại đơn vị trình nếu hồ sơ trình chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp để thực hiện theo đúng quy định, yêu cầu hoặc bổ sung giải trình (nếu có);

   Trường hợp đột xuất, quan trọng, cần thiết phải giải quyết gấp, Phòng Tổng hợp thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN CNIa.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Phòng Tổng hợp trong việc trình Lãnh đạo KTNN CNIa hồ sơ giải quyết công việc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn