Trách nhiệm của ủy viên Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

Ngày hỏi:09/10/2019

Theo tôi được biết vừa có văn bản mới được ban hành quy định về thẩm định triển lãm. Anh chị cho tôi hỏi: Trách nhiệm của ủy viên Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của ủy viên Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm được quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:

   - Tham gia đầy đủ các buổi làm việc của Hội đồng, trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định và gửi Phiếu ghi ý kiến theo quy định;

   - Thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 5 Quy chế này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Triển lãm
  Tổ chức triển lãm
  Tham gia trưng bày triển lãm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn