Trách nhiệm quản lý của bộ tài chính đối với hoạt động xổ số điện toán

Ngày hỏi:31/07/2019

Tôi muốn hỏi theo quy định mới nhất của pháp luật hiện nay thì Bộ tài chính có trách nhiệm như thế nào với hoạt động quản lý xổ số điện toán số tự chọn hiện nay?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 35 Thông tư 36/2019/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/08/2019) về hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán có quy định về quyền hạn của người tham gia dự thưởng cụ thể như sau:

   ...

   Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

   1. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách chế độ về phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán và hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán theo quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan.

   2. Phê duyệt chế độ thù lao của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư này.

   3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn