Trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống mạng Kiểm toán Nhà nước

Ngày hỏi:27/07/2019

Liên quan đến vận hành hệ thống mạng Kiểm toán Nhà nước. Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống mạng Kiểm toán Nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống mạng Kiểm toán Nhà nước quy định tại Điều 6 Quyết định 1173/QĐ-KTNN năm 2015 về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống mạng Kiểm toán Nhà nước, cụ thể như sau:

   1. Trung tâm Tin học (TTTH) giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý và vận hành SAVNET có trách nhiệm sau:

   a) Quản lý, vận hành và quy hoạch các tài nguyên trên SAVNET; hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị và người sử dụng khai thác tài nguyên trên SAVNET có hiệu quả và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

   b) Áp dụng các biện pháp, chính sách quản lý đối với SAVNET và người sử dụng theo yêu cầu thực tế trong từng thời kỳ, theo tiêu chuẩn kỹ thuật về dữ liệu và thiết lập thông số mạng phù hợp với các quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành về hệ thống mạng máy tính.

   c) Nhắc nhở, tạm ngừng cung cấp dịch vụ, trường hợp nghiêm trọng có thể thu hồi tài nguyên mạng và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đối với đơn vị, CCVC vi phạm các nguyên tắc quản lý và sử dụng SAVNET.

   d) Kịp thời thông báo và khắc phục sự cố khi SAVNET tạm ngừng hoạt động. Nội dung thông báo phải nêu rõ khoảng thời gian dự kiến đưa hệ thống vào hoạt động bình thường.

   2. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm:

   a) Quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống mạng LAN, mạng WAN tại đơn vị mình.

   b) Xây dựng cơ chế bảo mật, an toàn thông tin cho hệ thống mạng LAN của đơn vị; đảm bảo an toàn, chống truy cập trái phép từ bên ngoài cũng như từ bên trong vào hệ thống mạng LAN của đơn vị và SAVNET. Khuyến khích các đơn vị trực thuộc xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống mạng áp dụng cho đơn vị mình phù hợp với quy định của Quy chế này.

   c) Chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin đơn vị trao đổi trên SAVNET.

   d) Phối hợp với Trung tâm Tin học trong quá trình định hướng công nghệ, quản lý, khai thác và sử dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định cho hệ thống mạng LAN tại đơn vị và SAVNET.

   đ) Khi có sự cố liên quan đến kết nối, truy cập SAVNET cần báo ngay đến bộ phận quản trị SAVNET để kịp thời khắc phục.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn