Trách nhiệm và quyền của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán được quy định ra sao?

Ngày hỏi:12/11/2018

Là một người ;àm trong lĩnh vực kế toán tôi biết áp lực về con số, về sự chính xác tuyệt đối, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những sai xót, theo đó là công tác phối hợp với phía cơ quan kiểm tra, tuy nhiên tôi chưa rõ là theo như quy định cũ đã hết hiệu lực trước đây thì trách nhiệm và quyền của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán được quy định như thế nào? Được quy định tại đâu?

(***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Luật Kế toán 2003 03/2003/QH11 có quy định về quyền và trách nhiệm của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán như sau:

   1. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có trách nhiệm:

   a) Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra;

   b) Thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế toán.

   2. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có quyền:

   a) Từ chối kiểm tra nếu thấy việc kiểm tra không đúng thẩm quyền hoặc nội dung kiểm tra trái với quy định tại Điều 36 của Luật này;

   b) Khiếu nại về kết luận của đoàn kiểm tra kế toán với cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán; trường hợp không đồng ý với kết luận của cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn