Trường hợp được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày hỏi:19/03/2019

Tôi mới được nhận vào làm việc tại một trạm xăng dầu. Tôi thường xuyên được chị kế toán giao hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho khách. Nhưng tôi có thắc mắc sau không nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể: Trường hợp được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn giá trị gia tăng bao gồm những trường hợp nào? Mong sớm nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trường hợp được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn giá trị gia tăng bao gồm những trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   - Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.

   - Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.

   - Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.

   - Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.

   - Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn