Trường hợp ủy quyền người ký hóa đơn GTGT

Ngày hỏi:15/04/2011

Ông Nguyễn Xuân Đông, công tác tại Công ty TNHH May Tinh Lợi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về mục chữ ký của thủ trưởng đơn vị trên hóa đơn giá trị gia tăng. Theo phản ánh của ông Đông, hiện nay Chi cục Thuế Hải Dương yêu cầu trên hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) phải có chữ ký của thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền ký vào mục "Thủ trưởng đơn vị". Ông Đông có yêu cầu bên bán hàng ký vào mục "Thủ trưởng đơn vị" theo yêu cầu của Chi cục Thuế. Tuy nhiên, ở một số đơn vị, thủ trưởng đơn vị không có mặt tại nơi xuất hóa đơn nên không thể ký được vào mục này. Vì thế, bên bán hàng chỉ ký vào mục "Người bán hàng" và đóng dấu treo lên góc trên bên trái của hóa đơn GTGT. Ông Đông hỏi, hóa đơn như vậy có hợp lệ không?

  Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

  • Tại khoản 2.d Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

   "d. Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”.

   Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn".

   Căn cứ hướng dẫn nêu trên, thủ trưởng đơn vị có thể ủy quyền bằng văn bản cho người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn