Tỷ lệ thuế khoán

Ngày hỏi:14/05/2014
Chào anh, chị em muốn thành lập cơ sở kinh doanh nộp thuế khoán, vậy muốn tham khảo trước tỷ lệ ấn định thuế thì xem ở công văn nào?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 2, Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, về thuế giá trị gia tăng, quy định.

   Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

   “2. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

   a) Đối tượng áp dụng:

   - Hộ, cá nhân kinh doanh

   b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

   - Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

   - Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

   - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

   - Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”

   Chi tiết cụ thể cho từng hoạt động bạn xem nội dung công văn số 17963/BTC-TCT ngày 26/12/2013 của Bộ Tài chính.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn