Ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được quy định ra sao?

Ngày hỏi:07/03/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Phương Quang. Tìm hiểu quy định về việc ủy nhiệm thực hiện việc lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ.

   - Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm).

   - Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hóa đơn bán hàng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn