Về các tiêu thức ghi trên hóa đơn theo Thông tư 64/2013/TT-BTC

Ngày hỏi:15/11/2013
Cục Thuế Trà Vinh có nhận được Công văn số 109/ĐN-BVĐKKV ngày 06/11/2013 của Bệnh viện ĐK khoa khu vực Cầu Nang, hỏi về tiêu thức ghi trên hóa đơn?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Trà Vinh tư vấn như sau:

  • Cục Thuế tỉnh Trà Vinh có nhận được Công văn số 109/ĐN-BVĐKKV ngày 06/11/2013 của Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Nang, hỏi về tiêu thức ghi trên hóa đơn. Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   - Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi là Thông tư 64/2013/TT-BTC), quy định các tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn đã lập, trong đó không có quy định bắt buộc đối với tiêu thức “số tài khoản” của đơn vị bán, đơn vị mua; đồng thời tiêu thức về thông tin định danh đơn vị bán và đơn vị mua bắt buộc phải ghi gồm: Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế người mua.

   - Tại hai đoạn gạch đầu dòng cuối cùng của Khoản 3 Điều 4 Thông tư 64/2013/TT-BTC quy định:

   “ - Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.

   - Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

   Căn cứ các hướng dẫn trên thì hóa đơn mua thuốc, vật tư y tế, hóa chất để đáp ứng nhu cầu khám bệnh và điều trị bệnh cho bệnh nhân phải ghi đầy đủ các tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn đã lập đúng theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 64/2013/TT-BTC mới đảm bảo tính hợp pháp theo quy định. Theo trình bày của Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang nêu trong văn bản hỏi thì hóa đơn đã lập không có tiêu thức mã số thuế của người mua là Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang thì hóa đơn này được lập không đúng quy định của pháp luật.

   Trường hợp Cục Thuế (nơi quản lý thuế trực tiếp đối với người bán) đã xem xét và có văn bản hướng dẫn cho người bán về việc hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán” thì hóa đơn được lập trong trường hợp này (không có dấu của người bán) là đúng theo quy định của pháp luật.

   Cục Thuế tỉnh Trà Vinh thông báo để Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang được biết./.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Trà Vinh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn