Về đăng ký kinh doanh hành nghề dịch vụ kế toán

Ngày hỏi:11/08/2007
Ông Nguyễn Văn A (ở huyện Phú Hòa) hỏi: Tôi tốt nghiệp đại học ngành Tài chính kế toán và đã làm nhân viên kế toán nhiều năm tại một doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Theo quy định của pháp luật, tôi có thể đăng ký kinh doanh dịch vụ hành nghề kế toán với tư cách cá nhân hay không?

  Nội dung này được Luật sư Ngô Minh Tùng tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Kế toán năm 2003, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh và Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, quản lý hành nghề kế toán, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quyền hành nghề kế toán.

   Cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán phải đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính hoặc hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được Bộ Tài chính uỷ quyền (sau đây gọi tắt là hội nghề nghiệp). Cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ được quyền cung cấp dịch vụ kế toán sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán, có xác nhận của hội nghề nghiệp. Cá nhân phải có đủ các điều kiện sau đây mới được đăng ký hành nghề kế toán:

   - Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, không thuộc đối tượng không được làm kế toán theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật kế toán;

   - Có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp;

   - Có văn phòng và địa chỉ giao dịch;

   - Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán;

   - Riêng đối với người nước ngoài đăng ký hành nghề kế toán cá nhân tại Việt Nam phải có thêm điều kiện được phép cư trú tại Việt Nam từ 1 năm trở lên, trừ khi có quy định khác trong các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tham gia ký kết hoặc gia nhập.

   Tại một thời điểm nhất định, người hành nghề kế toán chỉ được đăng ký hành nghề ở một doanh nghiệp dịch vụ kế toán, hoặc một doanh nghiệp kiểm toán, hoặc đăng ký hành nghề cá nhân.

   Để đăng ký hành nghề kế toán, cá nhân đăng ký hành nghề kế toán lần đầu phải lập hồ sơ đăng ký hành nghề kế toán nộp cho hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được Bộ Tài chính uỷ quyền, gồm:

   - Đơn đăng ký hành nghề kế toán (theo mẫu);

   - Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên;

   - Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế;

   - 3 ảnh 3x4 chụp ở thời điểm làm đơn đăng ký.

   Đối với người nước ngoài phải có thêm bản sao giấy chứng nhận được phép cư trú tại Việt Nam.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn