Việc công khai kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước được quy định ra sao?

Ngày hỏi:06/03/2019

Mới đây Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Huy Tuấn, gửi thắc mắc về Ban biên tập mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Việc công khai kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc công khai kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước được quy định tại Điều 7 Quyết định 653/QĐ-KTNN năm 2010 ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Đối với khối cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm gửi thông báo cho các đơn vị thuộc khối cơ quan Kiểm toán Nhà nước về số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được trong năm và phương án sử dụng sau khi có quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Thủ trưởng và tổ chức công đoàn của các đơn vị sau khi nhận được thông báo phải tổ chức công bố cho cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị biết; đồng thời phải niêm yết trên bảng thông báo của đơn vị.

   - Đối với Kiểm toán Nhà nước khu vực, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước khu vực có trách nhiệm gửi thông báo cho các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực về số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được trong năm và phương án sử dụng sau khi có quyết định của Kiểm toán trưởng; đồng thời phải niêm yết trên bảng thông báo của Kiểm toán Nhà nước khu vực. Lãnh đạo các phòng sau khi nhận được thông báo phải công bố cho cán bộ, công chức và người lao động trong phòng biết.

   - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày gửi thông báo, cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan có quyền kiến nghị về số kinh phí và phương án sử dụng số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được trong năm. Quá thời hạn trên, mọi trường hợp kiến nghị sẽ không được chấp nhận và số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được trong năm và phương án sử dụng sẽ chính thức được thực hiện.

   Đối với kiến nghị của cán bộ, công chức và người lao động ở các đơn vị thuộc khối cơ quan Kiểm toán Nhà nước, việc giải quyết do Tổng Kiểm toán Nhà nước uỷ quyền cho Văn phòng Kiểm toán Nhà nước cùng Ban chấp hành Công đoàn Kiểm toán Nhà nước giải quyết; đối với kiến nghị của cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực, việc giải quyết do Kiểm toán trưởng uỷ quyền cho Văn phòng Kiểm toán Nhà nước khu vực cùng Ban chấp hành Công đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực giải quyết.

   Thời hạn xem xét giải quyết tối đa không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn