Việc khảo sát, thu thập thông tin giai đoạn chuẩn bị kiểm toán được quy định ra sao?

Ngày hỏi:23/11/2021

Việc khảo sát, thu thập thông tin giai đoạn chuẩn bị kiểm toán được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc khảo sát, thu thập thông tin giai đoạn chuẩn bị kiểm toán được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1694/QĐ-KTNN năm 2020, như sau:

   - Bố trí nhân sự khảo sát, thu thập thông tin: (i) Số lượng nhân sự đáp ứng được yêu cầu khảo sát thu thập thông tin (nhân sự sẽ tham gia đoàn kiểm toán, số lượng, cơ cấu phù hợp với nhiệm vụ khảo sát,… theo Quy trình kiểm toán của KTNN và quy định khác của KTNN); (ii) Chất lượng nhân sự phù hợp (am hiểu về đối tượng và đơn vị được kiểm toán, có khả năng xây dựng Kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán...).

   - Chất lượng xây dựng đề cương khảo sát: (i) Thông tin, số liệu cần thu thập đầy đủ, hợp lý; (ii) Phương thức thu thập thông tin phù hợp (yêu cầu đơn vị được kiểm toán và đơn vị có liên quan cung cấp bằng văn bản; tìm kiếm từ cơ sở dữ liệu, hồ sơ các cuộc kiểm toán liên quan; tìm kiếm từ nguồn khác…); (iii) Lựa chọn đơn vị được khảo sát và thời gian khảo sát trực tiếp phù hợp.

   - Khảo sát, thu thập thông tin theo đề cương khảo sát được duyệt.

   - Kết quả khảo sát thu thập thông tin: (i) Thông tin thu thập có đầy đủ; (ii) Theo tiến độ, tuân thủ quy định về mẫu biểu và các quy định khác của KTNN.

   - Phân tích, đánh giá thông tin thu thập đầy đủ, hợp lý: (i) Kiểm tra, soát xét kết quả phân tích, đánh giá tính đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả, độ tin cậy và những hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ; (ii) Phân tích, đánh giá thông tin thu thập theo các chuẩn mực KTNN, Quy trình kiểm toán của KTNN và hướng dẫn kiểm toán liên quan.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn