Việc lập Kế hoạch kiểm toán chi tiết, Kế hoạch kiểm tra, đối chiếu giai đoạn chuẩn bị kiểm toán được quy định ra sao?

Ngày hỏi:23/11/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về việc lập Kế hoạch kiểm toán chi tiết, Kế hoạch kiểm tra, đối chiếu giai đoạn chuẩn bị kiểm toán được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc lập Kế hoạch kiểm toán chi tiết, Kế hoạch kiểm tra, đối chiếu giai đoạn chuẩn bị kiểm toán được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1694/QĐ-KTNN năm 2020, như sau:

   Việc lập Kế hoạch kiểm toán chi tiết, Kế hoạch kiểm tra, đối chiếu

   - Tuân thủ thể thức mẫu biểu và hướng dẫn ghi chép.

   - Tính chính xác, đầy đủ, hợp lý, thống nhất, phù hợp của các nội dung trong Kế hoạch kiểm toán chi tiết.

   - Các nội dung của Kế hoạch kiểm toán chi tiết thống nhất, phù hợp với Kế hoạch kiểm toán tổng quát; chi tiết, cụ thể các mục tiêu, nội dung kiểm toán của cuộc kiểm toán; phù hợp với tính chất, đặc điểm của đơn vị được kiểm toán.

   - Đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu kiểm toán của Kế hoạch kiểm toán chi tiết phù hợp, theo quy định.

   - Việc chọn đơn vị kiểm toán, đối chiếu, chọn mẫu các phần tử kiểm tra theo quy định, rõ ràng, phù hợp với mục tiêu, trọng yếu kiểm toán, phạm vi, thời gian, nhân sự kiểm toán và tuân thủ các quy định của KTNN.

   - Phân công nhiệm vụ hợp lý, phù hợp với nội dung, yêu cầu và quy mô công việc; phân công nhiệm vụ cụ thể về thời gian, nhân sự cho từng nội dung kiểm toán (hoặc phân khoảng theo nhóm nội dung kiểm toán) theo quy định; phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, trình độ, sở trường của KTVNN và hoàn cảnh cụ thể của đơn vị được kiểm toán.

   - Tuân thủ ý kiến chỉ đạo, kết luận của Trưởng Đoàn KTNN chỉnh sửa hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán chi tiết, Kế hoạch kiểm tra, đối chiếu (nếu có).

   - Tuân thủ quy định về thời gian lập; trình tự, thủ tục phê duyệt và điều chỉnh Kế hoạch kiểm toán chi tiết, Kế hoạch kiểm tra, đối chiếu (nếu có).

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn