V/v hoàn thuế GTGT

Ngày hỏi:04/03/2015
Kính gửi : Cục thuế Tỉnh Bình Phước Công ty chúng tôi muốn hỏi về thời gian để tính hoàn thuế theo năm . Trong trường hợp hoàn thuế theo năm nhưng có 1 tháng trong đó có số thuế âm trên 300 triệu đã hoàn theo tháng . vậy cho hỏi thời gian hoàn theo tháng đó có được tính trong thời gian 12 tháng để hoàn thuế theo năm không . Ví dụ : Công ty đề nghị hoàn thuế từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014 , nhưng trong đó có tháng 05/2014 đã hoàn theo tháng thì thời gian tính để hoàn theo năm tính đến tháng 12/2014 được không . Xin trân trọng cảm ơn !

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 1, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2103 của Bộ Tài chính về thuế GTGT, quy định

   “Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

   1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi Công ty đề nghị hoàn thuế từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014, nhưng trong đó có tháng 5/2014 đã hoàn theo tháng thì thời gian tính để hoàn theo năm tính từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014 là không đúng quy định.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn