Xác định giá trị tài liệu của ngành Kiểm toán Nhà nước được quy định ra sao?

Ngày hỏi:22/02/2019

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Phương Nguyên có mail là phuongnguyen***@gmail.com gửi về cho Ban biên tập mong nhận được phản hồi. Thắc mắc có nội dung sau: Xác định giá trị tài liệu của ngành Kiểm toán Nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xác định giá trị tài liệu của ngành Kiểm toán Nhà nước được quy định tại Điều 31 Quyết định 2175/QĐ-KTNN năm 2014 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Kiểm toán Nhà nước, cụ thể như sau:

   - Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước có nhiệm vụ rà soát, tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước xây dựng, sửa đổi, bổ sung Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Kiểm toán Nhà nước trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban hành sau khi có ý kiến thẩm định của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ.

   - Việc xác định giá trị tài liệu phải đạt được yêu cầu sau:

   + Xác định tài liệu cần bảo quản vĩnh viễn và tài liệu bảo quản có thời hạn bằng số năm cụ thể;

   + Xác định tài liệu hết giá trị để tiêu hủy.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn