Xác định thời điểm giáo kết hợp đồng khi đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử

Ngày hỏi:16/02/2019

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Tuấn Minh, hiện bạn đang làm việc tại một công ty bán hàng trực tuyến. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời điểm giáo kết hợp đồng khi đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử được xác định là lúc nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời điểm giáo kết hợp dồng khi đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử được xác định theo quy định tại Điều 21 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Cụ thể như sau:

   Thời điểm giao kết hợp đồng khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử là thời điểm khách hàng nhận được trả lời của thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng theo quy định sau:

   - Khi trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng, thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng phải cung cấp cho khách hàng những thông tin sau:

   + Danh sách toàn bộ hàng hóa hoặc dịch vụ khách hàng đặt mua, số lượng, giá của từng sản phẩm và tổng giá trị hợp đồng;

   + Thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

   + Thông tin liên hệ để khách hàng có thể hỏi về tình trạng thực hiện hợp đồng khi cần thiết.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn