Xác minh nội dung khiếu nại kiểm toán trong hoạt động khiếu nại kiểm toán

Ngày hỏi:24/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hồng Anh, hiện tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động giải quyết khiết nại kiểm toán. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Xác minh nội dung khiếu nại; dự kiến kết luận, kiến nghị giải quyết khiếu nại kiểm toán được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xác minh nội dung khiếu nại kiểm toán trong hoạt động khiếu nại kiểm toán quy định tại Điều 26 Quyết định 03/2016/QÐ-KTNN Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý, bộ phận chuyên môn hoặc người được giao có trách nhiệm xác minh và dự kiến kết luận, kiến nghị giải quyết khiếu nại phải báo cáo với Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại về nội dung khiếu nại, kế hoạch giải quyết và dự thảo quyết định xác minh.

   Dự thảo quyết định xác minh bao gồm các nội dung chính sau: Nội dung xác minh, thời gian xác minh và nhân sự làm công tác xác minh.

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo đề xuất, Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại ra quyết định xác minh; tuỳ theo tính chất, mức độ từng trường hợp có thể quyết định thành lập Đoàn xác minh hoặc cử công chức thực hiện (theo Mẫu số 05/KN).

   - Căn cứ vào quyết định xác minh, Đoàn xác minh hoặc công chức được giao nhiệm vụ xác minh tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật (Mẫu số 07/KN) hoặc yêu cầu giải trình (theo Mẫu số 08/KN) để kết luận rõ đúng, sai về nội dung khiếu nại và đề xuất biện pháp giải quyết. Tùy thuộc tính chất sự việc, đề xuất lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xem xét việc trưng cầu giám định chuyên môn khi cần thiết (Mẫu số 09/KN).

   - Đoàn xác minh hoặc công chức được giao nhiệm vụ xác minh phải có báo cáo kết quả xác minh (Mẫu số 12/KN), các văn bản khác liên quan trình Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại xem xét.

   - Khi cần thiết, Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại quyết định việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại và hướng giải quyết theo quy định về đối thoại tại Điều 27 Quy định này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn